Gästhamn

Välkommen till Storön gårdens gästbrygga. Här kan du förtöja med eget ankare eller mot ledig boj och stäva mot brygg nock. För båt med djupgående över 140cm finns svajboj, max djupgående vid +40cm vattenstånd är 2,4 meter vid svajbojen. Insegling till gästbryggan sker mellan utsatta farledsprickar. Det finns tillgång till landström, glasskiosk, bad och fina promenadstråk på Storön och möjlighet att klappa fåren och följa med på foderrunda till alla gårdens djur.

Bryggan är skyddad från sydvästliga, väst och nordliga vindar.

Om du önskar hjälp med att lägga till ring +46730580417

Video över gästbryggan
Video över inseglingen genom farleden till gästbryggan