Storön

Storön är en ö som ligger i Vänern och hör till Gullspångs kommun. Det finns ingen landförbindelse till Storön vilket gör att den bara är tillgänglig via vattnet (och luften). Storön består till största delen av skog, resten av ön består av ca 30 fritidshus och en bondgård. På grund av sitt otillgänglig läge så är Storön relativt orörd och har en fantastisk naturmiljö och kulturmiljö som omges av ett otroligt lugn. Det är svårt att beskriva det med ord men du kommer känna det så fort du kliver i land.

Naturen

Storön har en vildvuxen blandskog som består till största delen av lövträd. Det finns några utmärkta stigar och ganska många djurstigar men stora delar av skogen är väldigt svårframkomlig. På Storön finns även fyra utpekade nyckelbiotoper som du kan läsa mer om här Skyddad natur (naturvardsverket.se) Det är biotoper som består av både barrskog, ädellövträd och lövängsrest, så Storön har en varierande naturmiljö.

Kulturen

På Storön finns flera spår från tidigare generationer och från folk som bott på Storön före oss. Dels från mitten av 1900talet när Storön var semester ö för de anställda vid Bofors vapenindustri. Det var då Storön bebyggdes med de byggnader som finns här idag, med undantag för gården som är äldre. Många av stugorna är ombyggda eller tillbyggda men flera finns kvar i sina original, så även restaurangen och dansbanan. Mer om Boforstiden kan du läsa här: Storöns historia (storongarden.com) Men det finns även spår från en äldre tid i form av bland annat husgrunder och stenmurar, särskilt här runt gården, men även rester av en ugn som troligen kan ha varit en linbastu. Vart de finns kan du hitta på den här kartan: Fornsök (raa.se) och mer information hittar du även i den här rapporten: Arkeologisk utredning Storön 1.2

Sjön

Då Storön är en ö så finns det god tillgänglighet till vatten. Det finns möjlighet till bad både vid sandstrand i hamnen och på klippor på Gåseskär. Den västra sidan av ön är ganska långgrund och väldigt stenig men bjuder på fantastiska solnedgångar där himlen möter vattnet. Medan den östra sidan är något djupare, består av sand, och bjuder på härliga soluppgångar med utsikt över Otterbäcken. Närheten till vattnet erbjuder även andra former av vattenaktiviteter som paddling och vindsurfing sommartid, och vinterbad och skridskor vintertid (utrustning till detta medtas själv).