Storöns historia

Storön finns omnämnd i Jordeboken redan 1590. Storön omnämns till en börja ofta som Önna eller Öön men även Degerön under de första 20 åren. Storön var då ett kronobygge vilket innebar att man fick marken av staten och det går att läsa om förutsättningarna på Storön år 1584:

”Heff på Degerön opt anno 1984 hawfer icke mykket mark eller legenhett till Åker, Engh til 20 sommarlas, hawffer bygd 5 Huus, hawffer godt fiske”.

Storön bestod då av två gårdar varav den ena var belägen på samma plats som vår gård idag.

I början av 1940 skänktes ön till Bofors Vapenindustri i Karlskoga. Då byggdes semesterbyn som idag finn spå sydöstra delen av ön. Till midsommar 1941 stod de första 9 stugorna klara och vid premiären gick det extra tåg från Bofors med runt 600 resenärer, så intresset var stort. Under första året byggdes 16 sportstugor, som var de lite större stugorna och 20 campingstugor som var lite mindre. Året efter premiären byggdes ytterligare 20 campingstugor och till 1945 byggdes ytterligare 20 sportstugor. Även restaurang, samlingslokal, nämndhus och affärshus byggdes. Storön kom att med åren utökas med fler stugor och de som inte fick plats i stugorna fick tälta. Som mest fanns det 326 bäddplatser på ön och på lördagar kom det runt 300 besökare på dagsbesök. Transporter gjordes med M/S Marianne med plats för 170 personer. En veckas vistelse kostade 28 kronor och fram till år 1950 beräknades 31 000 personer ha besökt ön.

Efterhand svarade intresset från de Bofors anställda och 1991 köpte Gullspångs kommun ön. Gullspångs kommun hade verksamhet på ön fram till 1998 då det såldes till ett privat bolag. Köpet gick igenom 2003 efter politiska och juridiska tvister med löfte om att allmänheten skulle ha fortsatt tillgång till ön.

Här finns en härlig gammal film från Bofors tiden, troligtvis 1950 tal.